Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
P 2.9

Môi trường áp dụng : trong nhà
Khoảng cách giữa 2 Pixle : 2.9mm
Cấu hình Pixel : 1R1G1B
Độ sáng: 600-1000cd / ㎡
Màu sắc : > 16.7M
Kích thước cabinet : 600mm × 400mm × 97mm

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • P 2.5

  Môi trường áp dụng : trong nhà
  Khoảng cách giữa 2 Pixle : 2.5mm
  Cấu hình Pixel : 1R1G1B
  Độ sáng: 600-1000cd / m²
  Màu sắc : > 16.7M
  Kích thước cabinet : 600mm × 400mm

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • P 1.9

  Môi trường áp dụng : trong nhà
  Khoảng cách giữa 2 Pixle : 1.9mm
  Cấu hình Pixel : 1R1G1B
  Độ sáng: 600-1000cd / ㎡
  Màu sắc : > 16.7M
  Kích thước cabinet : 600mm × 400mm

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • P 5

  Môi trường áp dụng : trong nhà Kích thước giữa 2 Pixle : 5.2mm Cấu hình Pixel : 1R1G1B Độ sáng: 800-1200cd / m² Màu sắc : > 16.7M

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • P 4

  Aplicable environment:Indoor
  Pixle pitch:4mm
  Pixel configuration:1R1G1B
  Brightness:600-900cd/m²
  Colors:>16.7M
  Cabinet size:576mm×576mm×95mm

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • P 3

  Môi trường áp dụng : trong nhà
  Khoảng cách giữa 2 Pixle : 3 mm
  Cấu hình Pixel : 1R1G1B
  Độ sáng: 600-1000cd / m²
  Màu sắc : > 16.7M

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • P 3.9

  Số hiệu: P 3.9
  Môi trường áp dụng: trong nhà
  Pixel pitch: 3.9mm
  Cấu hình Pixel: 1R1G1B
  Độ sáng: 800-1200cd / m²
  Màu sắc:> 16.7M
  Kích thước cabinet: 500mmx500mmx85mm

 • Bảo Hành: 3 tháng chính hãng
 • P 2.9

  Môi trường áp dụng : trong nhà
  Khoảng cách giữa 2 Pixle : 2.9mm
  Cấu hình Pixel : 1R1G1B
  Độ sáng: 600-1000cd / ㎡
  Màu sắc : > 16.7M
  Kích thước cabinet : 600mm × 400mm × 97mm

 • Bảo Hành: 12 tháng chính hãng
 • P 4.8

  Môi trường áp dụng: Ngoài trời
  Khoảng cách giữa 2 pixels : 4.8mm
  C ấu hình Pixel: 1R1G1B
  Độ sáng:> 2600 cd / m²
  Màu sắc:> 16.7M
  Kích thước cabinet : 640mm × 640mm × 125mm

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • P4 uống dẽo
 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • P10.4
 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • P3.9
  Product Details
  Model number  
  Applicable environment: Glass
  Pixle pitch: 3.9mm
  Pixel configuration: 1R1G1B
  Brightness >6000cd/m²
  Colors: >16.7M
  Cabinet size: 1000mmx500mm
 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • P7.8
 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • Màn hình LED P5 outdoor - Resort The Cliff Resort and Residences - Bình Thuận
 • Bảo Hành: 12 tháng chính hãng
 • Màn hình LED Cong P3 indoor - ADIDAS VIETNAM - TPHCM
 • Bảo Hành: 12 tháng chính hãng
 • Màn hình LED P5 indoor - Resort Lan Rừng Phước Hải- BRVT
 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng